Posted on

Sydamerikas politik

Just militärdiktaturer och instabilitet är något som Sydamerika minst sagt har fått uppleva flera gånger under 1900-talet, och även 2000-talet. Trots det fanns Uruguay och Chile som goda exempel. Men hur står sig de andra länderna?

Har norra Sydamerika vaknat till liv?

De som har lite koll på Sydamerika vet att Colombia är ett land med en enorm politisk instabilitet. Det är något som man inte ens behöver se Netflix-serien Narcos för att veta om. Redan under 50-talet inleddes de politiska oroligheterna i landet och de har minst sagt varit aktuella, fram till 2020-talet. Samtidigt har Colombia efter 2010-talet framstått som ett land med mer kontroll på situationen. Det är dock inget de gjort på egen hand.

För även om Colombia på sina håll har lyckats förbättrats är det krissituationen i Venezuela, det vill säga Colombias östra grannland, som har gjort att situationen ser ut som den gör. För Venezuela upplevde under de här åren, och även in under 2020-talet, en enorm ekonomisk kris och kraftig politisk instabilitet.

Det här gjorde att de norra länderna i Sydamerika befäste sin position som de mest oroliga delarna av kontinenten. Lägg därtill Peru, ett land som ofta glöms bort. Det är lätt för västvärlden att tro att landet med många turister, inte minst på grund av Machu Picchu, är stabilt och välfungerande. Men en fungerande turism innebär inte att allt är frid och fröjd.

Argentina och Brasilien – två giganter

När det gäller Brasilien och Argentina är det lätt att överromantisera de två länderna. Det är två fotbollstokiga länder som tillhör den absoluta världseliten. Samtidigt är det vackra länder med en fantastisk kultur som bjuder på god mat och gott vin. Något som går att läsa om hos Argentinas ambassad och på andra ställen.

Först och främst fick båda länderna uppleva militärdiktaturer under 1970- och 1980-talet. Men även under den moderna tiden har problem uppstått. Det här har lett till att båda länderna upplevt svåra perioder av fattigdom. Även hög kriminalitet och i slutändan även hög korruption. Det är något som har gjort att befolkningarna i såväl Argentina som Brasilien har ett lågt förtroende för sina förtroendevalda. Ett land där befolkningen varken litar på sina politiker eller det politiska systemet stöter ofta på problem när det gäller demokratiska nivåer, vilket är fallen här.