Posted on

Svensk politik tvingar folk till pantbanken

I ett land med höga skatter har pantbanken fungerat som en livlina för många människor. Det ökade trycket på svenska pantbanker är också ett tydligt bevis på att politiken i landet inte fungerar som den ska.

Många har svårt att betala räkningarna varje månad och det beror främst på de höga skatter och låga inkomster som många svenskar har. Idag kan vi även se att det är mer än bara skatterna som har höjts. Även priserna på livsmedel är betydligt högre än för bara några år sedan.

Svensk politik tvingar folk till pantbanken

För att få pengarna att räcka varje månad är det många som vänder sig till pantbanker. Ett bra exempel på en pantbank är Diamantbrev, där du kan låna på allt från smycken till klockor, instrument och andra värdefulla föremål. Här kan du också beställa hem påsar som du sedan skickar in dina värdeföremål med, så slipper du slösa pengar på att försöka ta dig in till en pantbank centralt.

Hur kan politiker förändra läget?

Politiker kan inte bara se över de överdrivet höga skatter som finns idag, utan de kan också stötta företag som erbjuder belåning på smycken och guld. Det bör ligga i politikernas intresse att hjälpa pantbanker att fortsätta sin verksamhet. Ett alternativ skulle vara att slopa momsen och på så sätt förbättra förutsättningarna för både pantbanker och kunder.