Posted on

Politiska läget i Sydamerika

När det pratas om politik i Sydamerika är det lätt hänt att man enbart kommer att tänka på militärdiktaturer. Det finns en hel del politiska oroligheter i Sydamerika. Men även mycket annat, förstås.

Landet som fungerar bäst demokratiskt

Det gå inte att förneka att av alla de sydamerikanska länder som finns är det generellt två av dessa som sticker ut. Det är dels Chile, men det är framför allt Uruguay. Till att börja med: enligt demokratiindexet 2020 fanns det bara två sydamerikanska länder som klarade av att klassas som fullvärdiga demokratier under år 2020.

En av de här var just Uruguay, det lilla landet som ligger mitt emellan de två giganterna Brasilien och Argentina. Trots det har landets politiska historia inte bara varit minst politiskt instabilt, utan även varit en stark demokrati. Även med västvärldens mått.

Redan under början av 1900-talet och innan dess lyckades Uruguay att bli ett land som stack ut på kontinenten. Sydamerikas länder avlöste annars med olika diktaturer. Trots det ansågs Uruguay vara lite av ”Europas Schweiz”. Det innebar ett stort och starkt bankväsen för att vara ett litet land till ytan.

Samtidigt var det inte förrän under början av 2000-talet som det lilla landet i sydöstra Sydamerika vaknade till liv på allvar. Man gick från att vara en häftig uppstickare till att bli en av de starkaste demokratierna i världen. Det här gjordes under flera år av sociala och ekonomiska reformer av Frente Amplio, som styrde landet för första gången någonsin. Det här gjorde att man sänkte korruptionen och flög upp i ranking när det kommer till mätningar som visade ländernas demokratiska nivåer.

Chile en intressant uppstickare

Att Uruguay kan ses som kanske världens mest intressanta exempel på demokratisk uppstickare är svårt att komma undan. Men Chile gör på många sätt det också. Det beror inte minst på den politiska historian som chilenarna bjuder på.

1973 var nämligen året som landets socialistiske president, Salvador Allende, avsattes och dödades i vad som skulle komma att bli en av kontinentens och världens mest omtalade diktaturer. Inte minst i Sverige, då statsminister Olof Palme tillsammans med diplomaten Harald Edelstam räddade livet på många chilenare. Det då över 50.000 personer kom som flyktingar till Sverige under 70-talet.

Den chilenska diktaturen med Pinochet vid rodret varade fram till början av 1990-talet och lämnade Chile i en sits som var tuff. Trots det innehöll de efterkommande åren av demokratiseringen en massa positiva moment för det chilenska samhället och dess befolkning. Man lyckades snabbt ta sig upp, med hjälp från omvärlden, och stabilisera landet. Chile lyckades därför under mitten av 2010-talet ta sig upp i demokratiindexet till en plats som kallas för ”fullvärdig demokrati”. Det var bara de och Uruguay som lyckades med från sin världsdel.