Posted on

Politiken i Sydamerika

Det finns många goda och mindre starka negativa exempel vad gäller det politiska livet i Sydamerika. Från höga nivåer av korruption till Brasilien, ekonomiskt kaos i Venezuela men även starka demokratier i Uruguay och Chile.

Länderna som glömdes bort

När det pratas om Sydamerika är det lätt att bara tänka på några utvalda länder. Chile tänker många på tack vare svenskkopplingen. Colombia med sin historia är svårt att glömma, och de två giganterna Brasilien samt Argentina är nästan omöjliga att glömma bort. Samtidigt finns det länder som ofta hamnar i skymundan för intresset hos västvärldens medier.

Det är till att börja med Paraguay. Ett land som från 50-talet fram till början av 1990-talet var en diktatur med hela tiden samma diktator på ledarstolen. Efter de långa odemokratiska processerna innebar det att Paraguay hade svårt att komma ut ur den negativa trenden.

Ett land som dock på allvar tagit sig ur sin största kris, åtminstone tillfälligt, men ändå glömts bort är Bolivia. Landet genomgick dock en enorm politisk kris 2019, som även kallades för en militärkupp enligt vissa.

Det handlade om när presidenten Evo Morales avsattes och tillfälligt ersattes av militären. Innan dess upplevde dock Bolivia några av sina mest stabila och framgångsrika år någonsin. Inte minst tack vare just Morales.

Presidenten var en av de få, tillsammans med uruguayanska presidenter från Frente Amplio, som öppet kallade sig för socialist. Något som efter militärdiktaturernas perioder var ovanligt. Men på grund av det svåra politiska läge som bolivianerna upplevde under 2019 innebar det ett kraftigt fall på demokratiindexet. Från att vara en demokrati till att vara en så kallad hybridregim under 2020, med en relativt liten marginal ner till diktaturstämpeln.