Posted on

Spaniens politik

Att Spanien upplevt ett politiskt historiskt kaos är väletablerat vid det här laget. Samtidigt som landet försöker hitta en ny och egen identitet efter Franco-regimen, som tog slut under 70-talet, finns det fortfarande vissa bekymmer.

Spanien i det moderna politiska samhället

Det moderna politiska samhället, många årtionden efter diktatorn Franco, har förändrats rejält. Under 2020 klassades Spanien fortfarande som en fullvärdig demokrati, bland annat tillsammans med Sverige.

Däremot fanns och finns det vissa svårigheter för spanjorerna. Den ena är korruptionen och det andra det faktum att Spanien fortfarande har delar av Francos gamla konstitution kvar. Men trots det har stora förändringar gjorts. Vänsterpartiet i Spanien, som heter Podemos, sitter vid regeringsmakten tillsammans med socialdemokraterna PSOE.

Samtidigt som det här sker klassas Spanien fortfarande under 2020 som en fullvärdig demokrati. För att tillhöra den skaran krävs det ett totalbetyg på 8,00 upp till 10,00. Det har Spanien lyckats med, mycket tack vare sina goda betyg för valprocessen. När det gäller politisk medverkan samt Spaniens stat så dras betyget ner. Totalt hamnar det dock på 8,12, vilket med 0,12 som marginal gör att Spanien ändå ses som en fullvärdig demokrati.