Posted on

Politik i Italien

Trots att det finns gott om svenskar som älskar Italien, inte minst deras kultur och goda vin, så är det däremot betydligt färre som har koll på hur politiken i Italien ser ut. Samtidigt finns det istället många fördomar om Italien, vilket inte stämmer alla gånger.

Populism och många regeringsskiften – men högt politisk deltagande

Tre saker kan sägas sammanfatta den italienska politiken sedan andra världskriget. Det handlar om instabilitet i form och många regeringsskiften. I Italien har man nämligen enormt svårt att bilda regeringar som faktiskt får hålla mandatperioden ut. Det är till och med så illa att Italien har haft nära 70 regeringsskiften sedan andra världskriget. Det kan slås ut på ungefär en gång per år, vilket är enormt mycket.

Dessa regeringsskiftena kan förklaras genom den italienska populismen. I Italien har förvisso de italienska Socialdemokraterna funnits sedan 1919 och är ett av de äldsta partierna i landet. Men i det politiska italienska landskapet finns det gott om nya partier som byter av varandra, mycket tack vare populismen som finns i landet. Både från vänster, men inte minst höger, har populismen tagit över kraftigt och med de nya partierna i parlamentet har det varit svårt för någon kandidat att vinna politisk makt över en längre tid.

Tack vare det här har valdeltagandet sjunkit. Italien hade faktiskt en av världens klart högsta valdeltagande fram till 80-talet. Men befolkningen tycktes tröttna på de nästan årliga valen, vilket har gjort att valdeltagandet i modern tid är strax över 55 %.