Posted on

Metodik i det politiska spelet

Även inom politik används olika typer av metodiker för att förbättra och utveckla verksamheten i rätt riktning. Politiska partier tar hjälp av kända metodiker som Six Sigma för att säkerställa rätt beslutstagande. Men Six Sigma kan också bidra till att partiet bättre uppfyller väljarnas förväntningar.

Vad är Six Sigma?

Metodiken grundar sig på förbättringsarbete genom att reducera olika typer av fel eller problem i verksamheten. Konceptet handlar om att skapa ett budskap och inom politiska partier är det viktigt att kostnader läggs på rätt saker. Nöjda väljare är A och O, vilket Six Sigma bidrar till om det appliceras korrekt. Det är alltså en effektiv metodik oavsett var på den politiska kartan partiet återfinns.

Förbättringsarbete inom partier

Six Sigma-metodiken är framför allt riktad till den personal som arbetar med att studera den interna verksamheten i ett parti. Det vill säga den typ av arbete som går ut på att upptäcka fel och brister samt hitta rätt metod för att förbättra dessa. Med hjälp av den här metodiken kan partiet lättare ta faktabaserade beslut utifrån mätbara resultat.

Politiska partier som är intresserade av Six Sigma kan anmäla sig till utbildningsdagar i metodiken. I regel genomförs grundkursen under några dagar och består av ett praktiskt deltagande. Efter genomförd kurs finns ofta någon form av coachning tillhands när metodiken ska implementeras i det politiska partiets verksamhet.